[CONCA] 22 Septembre 1943


Oghji in Conca, salutemu l’unori è u curaghju di PF. CAVALLONI, JB. LECCIA, JP. MARCEL—MICHELIN, cascati pà a difesa è à libartà di u paesu.

Ricordu di u 22 di Sittembre di l’annu 1943.

En souvenir des anciens combattants, pour leurs sacrifices au nom de la liberté.

Facebook
Twitter